آموزش تکنیک کرال پشت

هزینه ثبت نام در دوره: 8,500,000 ریال
ظرفیت: 1 حد نصاب: 1
وضعیت دوره : دوره آموزشی غیرفعال است تاریخ ثبت : 1397/5/27
کد دوره : r123759604 نوع دوره : کارگاه آموزشی
تعداد شرکت کننده ها : 0 نفر نوع تدریس : خصوصی
تاریخ شروع دوره : 1397/7/15 تاریخ پایان دوره : 1397/8/15
پیش نیاز :

وسایل مورد نیاز :

عینک، کلاه شنا، مایو

اهداف دوره :

هماهنگی دست و پای کرال پشت

مفاد درسی :

آموزش تکنیک کرال پشت
محل برگزاری
مدرسان