آموزش تکنیک کرال پشت


  • ظرفیت: 1
  • هزینه ثبت نام در دوره: 8,500,000 ریال
  • حد نصاب: 1
  • تعداد شرکت کننده ها : 0 نفر
  • وضعیت دوره : دوره آموزشی غیرفعال است

آموزش تکنیک کرال پشت

آموزش تکنیک کرال پشت

تاریخ ثبت : 1397/05/27 کد دوره : r123759604
نوع دوره : کارگاه آموزشی نوع تدریس : خصوصی
تاریخ شروع دوره : 1397/07/15 تاریخ پایان دوره : 1397/08/15

عینک، کلاه شنا، مایو

هماهنگی دست و پای کرال پشت