آموزش شنای کودکان و خردسالان

هزینه ثبت نام در دوره: رایگان
ظرفیت: 1 حد نصاب: 1
وضعیت دوره : دوره آموزشی غیرفعال است تاریخ ثبت : 1397/5/27
کد دوره : r207831946 نوع دوره : کارگاه آموزشی
تعداد شرکت کننده ها : 1 نفر نوع تدریس : خصوصی
تاریخ شروع دوره : 1397/7/15 تاریخ پایان دوره : 1397/8/15
پیش نیاز :

وسایل مورد نیاز :

عینک، وسایل کمک آموزشی مثل تخته شنا، اسباب بازی مثل توپ و غیره

اهداف دوره :

شناور شدن کودکان زیر 3 سال در آب، آموزش تقریبی تکنیک شنای کرال سینه و کرال پشت کودکان بالای سه سال

مفاد درسی :

آموزش شنای کودکان و خردسالان
محل برگزاری
مدرسان