آموزش شنای کودکان و خردسالان


  • ظرفیت: 1
  • هزینه ثبت نام در دوره: رایگان
  • حد نصاب: 1
  • تعداد شرکت کننده ها : 1 نفر
  • وضعیت دوره : دوره آموزشی غیرفعال است

آموزش شنای کودکان و خردسالان

آموزش شنای کودکان و خردسالان

تاریخ ثبت : 1397/05/27 کد دوره : r207831946
نوع دوره : کارگاه آموزشی نوع تدریس : خصوصی
تاریخ شروع دوره : 1397/07/15 تاریخ پایان دوره : 1397/08/15

عینک، وسایل کمک آموزشی مثل تخته شنا، اسباب بازی مثل توپ و غیره

شناور شدن کودکان زیر 3 سال در آب، آموزش تقریبی تکنیک شنای کرال سینه و کرال پشت کودکان بالای سه سال