آموزش شنا ویژه بانوان و کودکان در استخر منزل شما

هزینه ثبت نام در دوره: 8,500,000 ریال
ظرفیت: 4 حد نصاب: 1
وضعیت دوره : دوره آموزشی غیرفعال است تاریخ ثبت : 1397/5/23
کد دوره : r218734069 نوع دوره : دوره های آموزشی
تعداد شرکت کننده ها : 0 نفر نوع تدریس : خصوصی
تاریخ شروع دوره : 1397/7/1 تاریخ پایان دوره : 1397/9/1
پیش نیاز :

وسایل مورد نیاز :

عینک، کلاه

اهداف دوره :

آموزش حداقل یک شنا +پای دوچرخه و استارت

مفاد درسی :

آموزش شنای کرال سینه، آموزش شنای کرال پشت، آموزش شنای قورباغه، آموزش شنای پروانه، استارت، دریلهای مربوط به هر شنا، پای دوچرخه

آموزش شنا ویژه بانوان و کودکان در استخر منزل شما
محل برگزاری
مدرسان