آموزش شنا ویژه بانوان و کودکان در استخر منزل شما


  • ظرفیت: 4
  • هزینه ثبت نام در دوره: 8,500,000 ریال
  • حد نصاب: 1
  • تعداد شرکت کننده ها : 0 نفر
  • وضعیت دوره : دوره آموزشی غیرفعال است

آموزش شنا ویژه بانوان و کودکان در استخر منزل شما

آموزش شنا ویژه بانوان و کودکان در استخر منزل شما

تاریخ ثبت : 1397/05/23 کد دوره : r218734069
نوع دوره : دوره های آموزشی نوع تدریس : خصوصی
تاریخ شروع دوره : 1397/07/01 تاریخ پایان دوره : 1397/09/01

عینک، کلاه

آموزش حداقل یک شنا +پای دوچرخه و استارت

آموزش شنای کرال سینه، آموزش شنای کرال پشت، آموزش شنای قورباغه، آموزش شنای پروانه، استارت، دریلهای مربوط به هر شنا، پای دوچرخه