آموزش تکنیک شنای پروانه

هزینه ثبت نام در دوره: 9,000,000 ریال
ظرفیت: 1 حد نصاب: 1
وضعیت دوره : فعال تاریخ ثبت : 1397/9/20
کد دوره : r392017564 نوع دوره : دوره های آموزشی
تعداد شرکت کننده ها : 0 نفر نوع تدریس : خصوصی
تاریخ شروع دوره : 1397/10/16 تاریخ پایان دوره : 1397/11/17
پیش نیاز :

وسایل مورد نیاز :

اهداف دوره :

بالابردن سطح انعطاف پذیری و هماهنگی بدن

مفاد درسی :

آموزش تکنیک شنای پروانه
محل برگزاری
مدرسان