آموزش تکنیک کرال سینه

آموزش شنای کرال سینه ، پای دوچرخه و استارت در 10 جلسه آموزشی
هزینه ثبت نام در دوره: رایگان
ظرفیت: 1 حد نصاب: 1
وضعیت دوره : ظرفیت تکمیل تاریخ ثبت : 1397/9/20
کد دوره : r924570316 نوع دوره : دوره های آموزشی
تعداد شرکت کننده ها : 1 نفر نوع تدریس : خصوصی
تاریخ شروع دوره : 1397/10/22 تاریخ پایان دوره : 1397/11/22
پیش نیاز :

وسایل مورد نیاز :

مایو، کلاه شنا، عینک

اهداف دوره :

یادگیری تکنیک صحیح کرال سینه (اعم از هماهنگی و تعادل بدن و نفس گیری)

مفاد درسی :

آموزش تکنیک کرال سینه
محل برگزاری
مدرسان